2008-05-25 IPO I


Spår - 96


Lydnad - 91

Skydd - 76Racystar Bad Blizzard med förare Marie Ostheller,
263p (G), DSB ”vh”


Avd-A, spår, 96p (V)
En hund som imponerar i spårarbetet i programmets nivå. Den spårar mycket övertygande med noggrannhet och intensitet och får endast lite bekymmer med första vinkeln, och ett kort stopp på sista sträckan.
Avd-B, lydnad, 91p (SG)
En hund som är korrekt i position och mestadels har god kontakt med sin förare. Jag skulle genom hela programmet dock vilja se en större arbetsglädje hos hunden. De största belastningarna i lydnadsprogrammet ligger under apporteringsmomenten.
Avd-C, skydd, 76p (B)
En hund som visar god förighet i skyddsarbetet men som måste bli mera självsäker framför allt i angreppsmomenten. Hunden är dessutom något för mycket orienterad mot föraren i vissa moment.

Alla foton © Jonas Stolt - www.sportdog.se

Tillbaka