Valpar

Vaktas Gucci kommer att paras under november med KORAD Spårmarkens Tx.Info om Gucci hittas här

Info om Tx:
Far: S28059/2006 PH Heratorpets UB Tiger
Mor: S67009/2008 KORAD Spårmarkens Rothe
Färg: Svart
Fulltandad m korrekt bett
Hd: A
Ed: Ua
Mkh: 66cm
MT 513p
Gk Exteriör
Genomfört Mh
Elit sph, Hkl Sök, Lkl3, Gk Doftprov, Utställd med G
Samtliga elva i Tx kull är fria på lederna!
Gk L-test